Visatlas Utrecht Minimaliseren

In 2003 verscheen de Atlas van de Utrechtse vissoorten met van iedere soort levenswijze, verspreidingsgebied en eventuele bijzonderheden beschreven. De atlas is samengesteld door de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

Het verschijnen van de provinciale atlas wil niet zeggen dat er in Utrecht niets meer te doen is. Er zijn nog steeds witte vlekken en waarnemingen raken verouderd. Door de aanleg van vispassages nemen de verspreidingsmogelijkheden voor vissen nog steeds toe. Ook “nieuwe” soorten die zijn uitgezet of Nederland vanuit andere stroomgebieden bereiken lijken zich verder uit te breiden. En hoe zit het de verspreiding van de meerval? Genoeg te onderzoeken dus! Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat, iedereen kan meedoen. De start van het project voor een nieuwe Nederlandse Visatlas vormt bovendien een mooi doel om hierin een zo compleet en actueel mogelijk beeld van de Utrechtse vissen te geven.

spacer
Naar de landelijke atlassite Minimaliseren

spacer
dummy